Tjänster - Gör tunga administrativa uppgifter lättare

Utländsk MOMS-återbetalning

Låt oss hantera återkrav av utländsk moms.

Policyhanterare Företag

Anpassa lösningen så att den passar ditt företags policy.

Resekonto Plus

Direkt integration mellan Acubiz och resekonton.

Reseriskhantering

Ta kontrollen över medarbetarsäkerhet.

Påskynda

Skicka enskilda transaktioner och resekostnader direkt för godkännande.

Enskild inloggning

Logga in på Acubiz en gång för alla.

Så fungerar det

Våra tilläggstjänster hjälper till med ytterligare optimering av relaterade administrativa uppgifter i förhållande till din kostnadshanteringsprocess. med helhetsprocessen relaterad till anställdas utgifter som bokföring, kontroll och bokföring samt återbetalning av utländsk moms. Dessa tjänster hjälper till att digitalisera och automatisera ännu fler uppgifter och få ännu mer värde genom att använda Acubiz.

Vi erbjuder lösningar och tjänster för att hantera medarbetarkostnader och alla relaterade processer i relation till Expense Management. Våra lösningar kan kombineras och din slutliga installation beror på dina behov.

Vill veta mer? Kontakta oss.

Få en onlinedemonstration

30 minuter när du är tillgänglig.

Låt oss prata.

Låt oss ringa dig.

Låt oss träffas.

Hos oss eller hos er.

Få en gratis demonstration

Gratis och utan förbindelse