Säker datahantering är lika med säkerhet

Säkerhet är viktigt när du väljer din leverantör av kostnadshantering. Vi erbjuder en hög säkerhetsnivå för dina registrerade kunddata.
Som Acubiz-kund har du goda skäl att känna dig bekväm. Vi testar och validerar våra egna processer fortlöpande för att säkerställa korrekt hantering av dina uppgifter. Vi ställer också krav på värdpartner, partners och andra leverantörer.

Vi vill att du ska vara och känna dig trygg!

ISAE 3402 typ 2-certifiering

Validering av interna processer och behörigheter är viktigt när man hanterar kunddata. Avgränsningen av till exempel vem och hur många som har tillgång till specifik kundinformation och har dokumenterade datahanteringsprocesser är avgörande för att ge rätt datasäkerhet. År 2017 tilldelades vi en internationell standard ISAE 3402 typ 2-certifiering av revisionsföretaget Ernst & amp; Young (EY). Certifieringen är en djupgående validering av våra interna processer och datahantering över en period av 8 månader.

Sekretessförordning

Valideringen av datahantering och interna processer är ett stort steg i vägen för EU: s personuppgiftsförordning, som trädde i kraft den 25 maj 2018. På Acubiz arbetar vi proaktivt för att följa EU: s lagstiftning på detta område för att säkerställa korrekt datahantering. för alla parter.

Vill veta mer? Kontakta oss.

Få en onlinedemonstration

30 minuter när du är tillgänglig.

Låt oss prata.

Låt oss ringa dig.

Låt oss träffas.

Hos oss eller hos er.

Få en gratis demonstration

Gratis och utan förbindelse