Sekretesspolicy för användning av Acubiz webbplatser

Introduktion

Acubiz sekretesspolicy gäller när vi är dataansvariga för de personuppgifter som vi behandlar om dig. Sekretesspolicyn syftar också till att hjälpa dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur vi skyddar, lagrar, exporterar och raderar dem.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan hänföras till dig.

 

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av allmänna personuppgifter:

 • Grundläggande personlig information som namn, adress, användarnamn, företagsnamn, e-post och demografisk information.
 • Användaruppgifter och uppgifter om webbtrafik, dvs. ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, din geografiska plats och vilka sidor du klickar på (intressen).
 • Finansiell information, t.ex. fakturainformation.
 • Innehåll som du har laddat upp eller tillhandahållit Acubiz, t.ex. bilder, kommentarer, artiklar eller videor.
 • Statistik som visar hur användarna på våra webbplatser interagerar med varje sida och innehåll.
 • Information som lämnas i samband med jobbansökningar.

Hur samlar vi in personuppgifter?

När du använder våra webbplatser samlar vi in och behandlar ett antal personuppgifter om dig. Detta sker till exempel när du använder våra webbplatser i allmänhet, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, i samband med annan användning av tjänster, om du skickar oss ditt CV i samband med jobbansökningar eller när du kontaktar oss.

På våra webbplatser använder vi cookies och andra spårningsverktyg. Vi samlar alltså in information om dig, både när du använder våra webbplatser och när du interagerar med oss via e-post.

I vissa fall samlar vi också in information om dig från andra källor. Dessa källor kan till exempel vara tredjeparter, våra marknadsföringspartners, offentliga källor eller via sociala medier.

I vilket syfte behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

Köp och leverans:

 • Behandling av ordrar och fakturering.
 • Leverans av tjänster som webbseminarier, rapporter, e-böcker, vita papper osv.
 • Leverans av erbjudanden om produkter och tjänster till kunder och potentiella kunder.
 • Upprättande av användare för våra tjänster.

Support och förbättringar:

 • Förbättring och utveckling av kvaliteten, funktionaliteten och användarupplevelsen för våra produkter, tjänster och webbplatser.
 • Tillhandahållande av kundsupport i samband med våra produkter och tjänster.
 • Underlättande av användarforum och hjälpcentraler online för att utbilda och möjliggöra interaktion mellan användare och Acubiz.

Marknadsföring:

 • Behandling och sändning av marknadsföringsinnehåll baserat på preferenser.
 • Upprättande av intresseprofiler för att främja relevanta produkter och tjänster, leverera skräddarsydd marknadsföring till dig, förbättra din användarupplevelse med våra tjänster/webbplatser och leverera produkter som våra kunder är nöjda med.
 • Identifiera dig som användare och visa dig de annonser som sannolikt är relevanta för dig.
 • Tillhandahålla de tjänster som du har begärt, t.ex. skicka dig ett nyhetsbrev eller kontakta dig på begäran.
 • Användning av informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.
 • Användning av e-postadresser i marknadsföringssyfte, om du har gett ditt samtycke enligt nationella marknadsföringslagar. Om du har gett ditt samtycke har du alltid möjlighet att välja bort marknadsföring enligt beskrivningen nedan i avsnittet ”Specifika villkor för att välja bort marknadsföringskommunikation och användning av cookies”.

Cookies:

 • Optimering av den enskilde användarens användarupplevelse
 • Optimering av våra produkter, tjänster och webbplatser.
 • Målinriktad marknadsföring

Rekrytering:

 • Behandling av jobbansökningar i samband med rekryteringsprocesser.
 • Utvärdering av inlämnad dokumentation.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Acubiz behandlar personuppgifter på följande rättsliga grund:

Genomförande av ett avtal eller åtgärder som vidtas innan ett avtal ingås, enligt artikel 6.1 b i GDPR.

Vissa personuppgifter behandlas i samband med åtgärder som vidtas på din begäran innan ett juridiskt bindande avtal ingås med dig. Till exempel när du ansöker om ett jobb hos Acubiz. Behandlingen av ditt CV, din ansökan och dina referensuppgifter är nödvändig för att Acubiz ska kunna hantera ansökningar innan ett anställningsavtal ingås.

I vissa fall behandlar Acubiz också personuppgifter i enlighet med artikel 6 b i GDPR när vi tar emot förfrågningar från potentiella kunder och i detta sammanhang behöver behandla uppgifter innan ett juridiskt bindande avtal ingås.

Acubiz behandlar också personuppgifter i samband med köp och leverans av tjänster som beställs via våra webbplatser.

Ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

Acubiz kan också behandla dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke om du har givit ett sådant samtycke i samband med till exempel användning av cookies och andra spårningsverktyg, prenumeration på nyhetsbrev eller i samband med andra förfrågningar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Legitimt intresse enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

Acubiz har ett legitimt intresse av att behandla dina personuppgifter när de behandlas för säkerhets-, support- och förbättringssyften, eller när du agerar som kundkontakt/ledare för våra befintliga kunder, inklusive i samband med kundsupport.

När du interagerar med Acubiz, till exempel genom att besöka Acubiz webbplatser, ladda ned rapporter, e-böcker, whitepapers, deltar i webbseminarier eller som en del av användningen av Acubiz tjänster, kommer Acubiz att behandla dina personuppgifter utifrån vårt legitima intresse.

Acubiz använder dina personuppgifter för att leverera relevant innehåll till dig genom direktmarknadsföring på plattformar för sociala medier, e-post, webbplatser eller genom en Acubiz-tjänst, baserat på dina preferenser. Detta görs med hjälp av teknik som cookies och kallas profilering. Acubiz kommer också att kunna kombinera denna information med befintliga kundrelationer som Acubiz kan ha med ditt företag.

Det berättigade intresset av detta är att förse dig med korrekt innehåll, kunna registrera deltagare, genomföra marknadsföring och hantera dina önskemål.

Hur delas dina personuppgifter och i vilken utsträckning använder vi underleverantörer?

Data om din användning av våra webbsidor, vilka annonser du får och ev klickar på, geografisk plats, demografisk segmentering etc. som samlats in via användning av cookies, kan vidarebefordras till tredjepart i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredjeparter som är inblandade i vår cookie-deklaration och utlämnande sker endast om du har gett samtycke till de aktuella cookies som finns.

Dessutom använder vi ett antal tredjeparter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar uppgifterna enbart för vår räkning och får inte använda dem för egna syften.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post etc. kommer endast att ske om du samtycker till det. Genom att använda underleverantörer säkerställer Acubiz att ingå nödvändiga avtal med relevanta underleverantörer för att säkerställa dina personuppgiftsrättigheter och för att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder.

Du kan alltid begära att Acubiz ger dig en mer detaljerad översikt över våra underleverantörer och eventuella överföringsbaser genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter i sista avsnittet av denna sekretesspolicy).

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Uppgifterna kommer endast att lagras under den tid som lagen tillåter och så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsförpliktelser och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på informationens karaktär och bakgrunden till lagringen. Därför kan din personliga information vara föremål för olika lagringspolicyer baserat på typen av data och syftet för vilket de samlas in. Vi har fastställt interna riktlinjer för lagring av alla kategorier av personuppgifter. Dessa bestäms i förhållande till de skyldigheter som vi är föremål för i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive dokumentation och revisionskrav.

För ytterligare information om radering, vänligen kontakta Acubiz (se kontaktuppgifter i sista avsnittet).

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, försvinner, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Vilka är dina rättigheter?

Enligt dataskyddsreglerna har du ett antal rättigheter när det gäller vår behandling av dina uppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss.

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig, och i vissa fall även rätt att få en kopia av dina personuppgifter. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du också rätt att få dem rättade (korrigerade). I undantagsfall har du rätt att få information om dig raderad innan den allmänna raderingen sker. Om du vill har du också rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Du kan också när som helst invända mot användningen av uppgifter. Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Du kan kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan, om du vill lämna ett klagomål eller om du har andra frågor om vår sekretesspolicy. Vänligen kontakta : infomarketing@acubiz.com.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta den danska dataskyddsmyndigheten. Se mer på www.datatilsynet.dk.

Särskilt om att välja bort marknadsföringskommunikation och användning av cookies

Du har möjlighet att välja bort marknadsföring och profilering från Acubiz genom att antingen:

 • Följa instruktionerna i det aktuella meddelandet.
 • Ändra inställningar under det relevanta redigeringsavsnittet om du har en användarprofil hos Acubiz.
 • Kontakta oss via e-post: infomarketing@acubiz.com

Du kommer också alltid att ha möjlighet att välja mellan att ta emot/avstå från cookies på en viss webbplats via vår cookiebanner och vårt cookiemeddelande.

Observera att även om du väljer att inte ta emot marknadsföringskommunikation kan du fortfarande få administrativ kommunikation från Acubiz, t.ex. orderbekräftelser och kommunikation som är nödvändig för att hantera ditt konto eller de tjänster som tillhandahålls.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sekretesspolicy. Om vi gör ändringar som väsentligt förändrar våra metoder kan vi också komma att meddela dig på annat sätt. Detta kan ske genom att du skickar ett e-postmeddelande eller publicerar ett meddelande på vår webbplats eller i våra sociala medier innan ändringarna träder i kraft.

Denna sekretesspolicy ses över minst en gång om året och ändringar godkänns av Acubiz ledning och Data Protection Manager (Vivi Sejrsen – vsn@acubiz.com).

Senast uppdaterad: 2021-10-12.

Utgivare och kontaktuppgifter

Webbplatsen ägs och publiceras av:

Acubiz A/S

Bregnerødvej 133 C

3460 Birkerød

Orgnr: 20950587

Telefon: +45 70 214 215

E-post: infomarketing@acubiz.com

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

För att fylla i formuläret måste du först acceptera våra marknadsföringscookies.
Klicka här för att anpassa dina cookieval.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis och utan förbindelse

För att fylla i formuläret måste du först acceptera våra marknadsföringscookies.
Klicka här för att anpassa dina cookieval.