Acubiz partner - Mer värde för dig och dina kunder

Enkel, digital och automatiserad utgiftshantering för dina kunder

Vi har ingått strategiska partnerskap med ledande bokföringsföretag, bokföringsbyråer, revisorer, systemleverantörer osv. Vill du bli nästa?

Bli partner med Acubiz

Långsiktigt värde och fördelar för dina kunder

Enkel hantering av utgifter

Effektiv och digital hantering av alla typer av utgifter som initieras av anställda.

Spara upp till 80% administrationstid

Översikt och insikt i utgiftsmönster och bättre kontroll av efterlevnaden av företagets policyer.

Global räckvidd

Acubiz har en global räckvidd med användare i 45 länder världen över.

Mer än resekostnadsrapporter

Effektiva processer för inköp på företagskort, kontantutgifter, lågkostnadsutgifter, kilometer- och tidsregistrering, fakturahantering med mera.

Användarvänligt gränssnitt

En enkel och användarvänlig design leder till effektiva arbetsprocesser och nöjda användare.

Säker databehandling

Datasäkerhet är en högprioriterad fråga för Acubiz, och vår ISAE 3402 Type II-certifiering är ett bevis på detta.

Vi kompletterar varandra väl på olika områden

Låt oss komplettera varandra och fokusera på det vi är bäst på.

Redovisnings- och bokföringsbyråer

Vi samarbetar med bokförings- och redovisningsbyråer som fungerar som professionella partner för företag som vill lägga ut sin ekonomiska förvaltning, bokföring och relaterade administrativa uppgifter på entreprenad. Acubiz levererar det digitala verktyget för att hantera utgifter.

Revisorer och bokförare

Vi samarbetar med revisorer och bokförare som kan se värdet av att implementera digitala verktyg för att stödja sina kunders bokföringsprocesser. Acubiz digitala verktyg för hantering av utgifter säkerställer korrekt dokumentation och öppenhet.

Löntagarbyråer och lönekontor

Vi samarbetar med löne- och lönebyråer och ser till att utgifter och skattefria ersättningar (körsträckor i egen bil, traktamenten och traktamenten) registreras, dokumenteras, beräknas, ersätts och rapporteras korrekt – enligt gällande skattelagstiftning i hela världen

Systemleverantörer

Vi samarbetar med leverantörer av ERP-, ekonomi- och lönesystem. Acubiz tillför Best-of-Breed-funktionalitet och oöverträffad användbarhet samt betydande mervärde när det gäller Expense Management.

Banker och betalningsleverantörer

Vi samarbetar med banker och andra leverantörer av betalningsinstrument. Acubiz integreras med alla företagskort och ger korten intelligent teknik. Processen att dokumentera och bokföra utgiftstransaktioner blir enkel, digital och automatiserad.

Som partner får du

Utbildning i att använda Acubiz
Stöd för att få in nya kunder
Hjälp med försäljning och marknadsföring
Förmånliga villkor för dig och dina kunder

Partnerskapsavtal

Det finns två partnerskapsavtal – en refferal- och en återförsäljarmodell.

Referens

Med ett partnerskapsavtal om hänvisning hänvisar partnern leads till Acubiz. Acubiz tar ansvar för försäljning, implementering och support till kunden. Partnern får en kick-back av det första årets prenumeration/driftsintäkter. Avtalet om partnerskap för hänvisning är därför idealiskt för dem som inte vill ta hand om hela försäljnings- och implementeringsprocessen själva.

Återförsäljare

Med ett partnerskapsavtal för återförsäljare tar partnern större ansvar för relationen med kunden. Partnern köper Acubiz tjänster och ansvarar för prissättning gentemot kunden, försäljning, implementering och support. Acubiz ansvarar för utbildning och fortbildning av partnern. Det är möjligt att få mer hjälp från Acubiz för t.ex. implementeringsprocessen – det kan läggas till i avtalet om så önskas

Våra samarbetspartner

Nykredit

Nykredit är en av Danmarks största finanskoncerner.

Nykredit och Acubiz har ingått ett White Label-avtal som innebär att Nykredit kan erbjuda Nykredit Expense Manager (NEM) till sina kunder. NEM är Acubiz i förklädnad och gör det möjligt för anställda att enkelt och snabbt registrera utgifter och körsträckor.

iAdvice

iAdvice är en av Nordens största Visma-partners och är en totalleverantör av IT-lösningar.

iAdvice hjälper företag att få ut det mesta av sitt systemlandskap, inklusive Acubiz. iAdvice proriterar implementeringsprocessen och den efterföljande supporten som kan vara avgörande för en lyckad användarupplevelse.

Janne H Consult

Janne H Consult arbetar som extern redovisningsbyrå för mindre företag som vill lägga ut redovisning, löner och andra administrativa uppgifter på entreprenad.

Fokus ligger på effektivisering, där Janne H Consult prioriterar och tror på att effektivisera arbetsflöden och digitalisera så mycket som möjligt.

Nordea

Nordea är Nordens största finanskoncern med ett komplett utbud av finansiella tjänster.

Samarbetet mellan Nordea och Acubiz består av en paketerad lösning med Nordea First Card-företagets kreditkort samt Acubiz lösning för hantering av utgifter och milersättning.

Proløn

ProLøn har hjälpt danska företag att effektivisera sin löneadministration i mer än 30 år. Och de är riktigt bra på det. ProLøn använder sig av en ”Pure Player”-strategi, där de fokuserar på partnerskap med företag som kan hjälpa sina kunder på andra områden än löner.

Acubiz är en av de partners som kan hjälpa ProLøns kunder med Expense Management.

Unik

Unik utvecklar innovativ branschprogramvara för personer och företag som arbetar med bostads- och fastighetsförvaltning samt advokatbyråer.

Samarbetet med Acubiz ger Unik möjlighet att erbjuda sina kunder den bästa programvaran för kostnadshantering på marknaden.

Staria

Staria hjälper till att revolutionera ekonomiavdelningar i deras kamp för att få mer tid för viktiga och värdehöjande uppgifter. Staria känner till de utmaningar som är förknippade med snabb tillväxt och internationell expansion och är redo att hjälpa till med ERP, redovisningstjänster, HR, löneadministration och robotik.

Zignifikant

Zignifikant levererar framtidssäkra lösningar inom automatiserad och digitaliserad redovisning för små och medelstora företag. De hjälper kunderna att spara tid och pengar samtidigt som de säkerställer ekonomisk överblick och smartare arbetsflöden.

Vi är glada att få vara en del av resan.

Inforevision

Inforevision är ett revisions- och konsultföretag som hjälper företag med ett brett spektrum av redovisnings- och personalfrågor. Samtidigt vet de hur man implementerar IT-system och översätter dem till verktyg som stödjer kundernas verksamhet.

SDC

SDC ägs av sina kunder och användare som består av mer än 120 finansinstitut i Norden. SDC:s kärntjänster omfattar utveckling, underhåll och gemensam upphandling av IT-system och relaterade tjänster till finansinstituten.

Amesto solutions

Amesto Solutions arbetar för att göra sina kunder mer lönsamma genom att effektivisera affärsprocesser med hjälp av teknik. De erbjuder lösningar, rådgivning och tjänster inom t.ex. ERP, CRM, HRM, AI och Business Intelligence.

Sønderjyllands Revision

Sønderjyllands Revision är ett statligt auktoriserat revisionsföretag som har tid, kompetens och vilja att göra en positiv skillnad för sina kunder. De är ett bra alternativ till de enskilda revisorerna och å andra sidan de stora nationella statliga auktoriserade revisionsbolagen.

Integrata

Integrata är experter inom Human Resource Management. De erbjuder ett omfattande utbud av verktyg som gör det möjligt för kunderna att hantera, förenhetliga och effektivisera sina HR-, löne- och personalhanteringsprocesser.

Finanschefen

Finanschefen erbjuder hjälp med ekonomiska uppgifter som redovisning, bokföring, löneadministration, revision och rapportering. Finanschefen frigör tid för kunderna genom att ta hand om triviala administrativa uppgifter och skapar därmed utrymme för mer värdefulla uppgifter.

EY

EY Net Source arbetar med interimstjänster och outsourcing av finans-, redovisnings- och lönefunktioner. Det blir möjligt för företag att lägga till resurser och kompetens som effektiviserar affärsprocesser och löser brådskande operativa uppgifter.

Acubiz x Jutlander Bank

Jutlander Bank är Danmarks mest personliga och tillgängliga bank.

Jutlander och Acubiz har inlett ett samarbete som innebär att Jutlander Banks företagskunder kommer att få enkel tillgång till Acubiz kostnadshanteringstjänster. I kombination med Jutlander Banks produkter och tjänster för näringslivet kommer Acubiz att bidra till att underlätta företagens administrativa bördor.

Medius

Medius hjälper företag att få full kontroll över sina utgifter.

Medius garanterar full kostnadskontroll och ökad produktivitet genom hela upphandlingsprocessen – från att hitta nya leverantörer, beställa produkter och tjänster till att hantera fakturor och betalningar.

Acubiz x Innofactor

Innofactor er på en mission! De vil hjælpe deres kunder til succes ved at modernisere og digitalisere deres organisation og forretning.

Det gør de bl.a. ved at fremme nye samarbejdsformer, flytte kundernes services sikkert til skyen og udvikle samt effektivisere forretningsprocesser med en datadrevet tilgang. Alt sammen med hjælp fra Microsofts omfattende økosystem af Business-to-Business løsninger.

Sympa

Sympa tilbyder en komplet pallette af HR-løsninger og er én af de hurtigst voksende HR-leverandører i Norden.

Sympas fuldt digitale HR-løsninger giver virksomheder mulighed for at administrere alt data omhandlende deres medarbejdere i ét system – hele vejen fra ansættelse til pensionering.

Fiscales

Fiscales hjælper og rådgiver sine kunder om finansielle administrationstjenester, skatteforhold og bogføring.

Med Acubiz som en del af løsningsporteføljen, går Fiscales nu også på markedet med et markedsledende værktøj til styring af administrative processer relateret til alle typer af medarbejderskabte udgifter.

Tietotili er et full-service bogføringshus der hjælper og rådgiver sine kunder inden for finansielle administrations-tjenester og skatteforhold – alt sammen med intuitiv software og digitale værktøjer som en del af løsningen.

Tietotili er forhandler af Acubiz’ portefølje af services til digital og automatiseret udgiftshåndtering.

Bli en del av ett starkt partnernätverk

Partnerskap är inte identiska

Olika företag behöver olika partnerskap. Låt oss prata och ta reda på hur vårt samarbete bör se ut för att skapa maximalt värde.

Ge dina kunder mervärde
Effektivisera och optimera din egen verksamhet
Fokusera på det du är bäst på

Det här kan vara intressant för dig

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

För att fylla i formuläret måste du först acceptera våra marknadsföringscookies.
Klicka här för att anpassa dina cookieval.

Få mere at vide om at være partner

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis och utan förbindelse

För att fylla i formuläret måste du först acceptera våra marknadsföringscookies.
Klicka här för att anpassa dina cookieval.