fbpx

Acubiz Mileage Din digitala körsträckebok

Acubiz Mileage möjliggör spårning och registrering av företagsrelaterad körsträcka direkt från smarttelefonen. Spåra och registrera din körsträcka automatiskt via GPS eller via Google Maps. Återbetalning av körsträcka beräknas sedan på lokala priser. Det är enkelt och ersättning för körsträcka är korrekt. Funktionen fungerar enligt skattemyndighetens krav.

Ange körning manuellt via Google Maps i Acubiz.

Vill veta mer? Kontakta oss.

Få en onlinedemonstration

30 minuter när du är tillgänglig.

Låt oss prata.

Låt oss ringa dig.

Låt oss träffas.

Hos oss eller hos er.

Få en gratis demonstration

Få en gratis demonstration

Gratis och utan förbindelse