fbpx

Acubiz Invoice Leverantörsskulder automatisering

Med Acubiz Invoice får du ett automatiserat och digitalt arbetsflöde för dina leverantörsskulder och leverantörsfakturaprocess. Det erbjuder exakt datautvinning och fullständig synlighet. Det ger dig också en snabb och effektiv godkännandeprocess som kan hanteras via vår mobilapp, Acubiz One .

Serviceillustration: Fakturahantering

Digital og automatisk fakturabehandling

Automatisk kreditorgenkendelse

Hurtig og præcis datafangst

Automatisk kontering

Elektroniske fakturaer (OIOUBL)

Godkendelses- og kontrolworkflow via intuitiv mobil platform

Digitalt arbetsflöde för hantering av leverantörsfakturor

Inga fler långsamma och pappersbaserade processer

Automatisk bokföring av leverantörsfakturor görs baserat på konfigurerbara standarder för varje specifik leverantör och den angivna fakturan bifogas (pdf, png eller jpg). Detta innebär att dokumentation alltid finns i digitalt format. Påklagare kan enkelt godkänna fakturor innan de automatiskt dirigeras till bokföring i ditt ERP-system.

PRODUKTBLAD (PDF)

Håndtering af elektroniske fakturaer (OIOUBL/EAN)

Leverandørers elektroniske fakturaer (OIOUBL- eller EAN-fakturaer) kan indlæses, konteres og godkendes i Acubiz Invoice. Ved en elektronisk faktura er der ikke tale om en faktura sendt som PDF, JPEG eller PNG – selvom de også sendes digitalt og online. Derimod sendes og modtages elektroniske fakturaer i et standardiseret og struktureret elektronisk format – som f.eks. OIOUBL.

Elektroniske fakturaer fungerer ved, at leverandøren sender fakturaen i OIOUBL format til virksomhedens EAN-nummer gennem Nemhandelsregisteret, og herefter direkte til Acubiz.

Acubiz Invoice indlæser de elektroniske fakturaer, som kunden får tilsendt, læser fakturaoplysningerne og gør fakturaen klar til kontrol, godkendelse og efterfølgende behandling i finansafdelingen.

Acubiz hjælper med:

  • at anvise og få dig registreret i Nemhandelsregisteret og få oprettet et EAN-nummer
  • at få alle fremtidige elektroniske fakturaer i OIOUBL-format fra leverandører sendt direkte ind i Acubiz Invoice
  • at konfigurere kreditorer, konti og dimensioner

Fakturahantering via tre steg

Digital och effektiv fakturahantering

Skanning och datainsamling

Processen initieras med skanning av kostnadsfakturor samt efterföljande datafångst och klassificering av data. Acubiz ger tillgång till marknadens bästa och mest exakta skanningsprogram för fakturor. Vi använder skannmotorn från Paperflow .

Skanningsprocessen stöds av avancerad AI-teknik och levererar precision som är på nivå med mänsklig läsning – bara 10 gånger snabbare.

Detta första steg är avgörande för att säkerställa 100% digitalt och automatiskt flöde därefter. Acubiz bearbetar de flesta fakturaformat – papper, PDF, etc. – och levererar och strukturerar data korrekt.

Automatiskt fakturaflöde

Efter skanning och datainsamling startas ett automatiserat arbetsflöde som hanterar redovisning, distribution och godkännande av kostnadsfakturorna. Borgenärer kan ställas in med standardredovisning så att bokföringen görs automatiskt. Godkännanden ställs in efter den enskilda kundens behov (t.ex. när det gäller organisationsstruktur, affärsregler etc.) och reglerna för distribution och godkännandeflöde definieras.

Själva godkännandeuppgiften kan enkelt hanteras via Acubiz One eller Acubiz EMS . Godkännaren har enkel och tydlig tillgång till all dokumentation om de enskilda fakturorna, inklusive kopior av originalfakturorna.

Integration till ekonomisystem

Det sista steget i processen innebär att man exporterar data till ett ERP- eller bokföringssystem för att säkerställa snabb och korrekt redovisning. När arbetsflödet för redovisning, distribution och godkännande har slutförts kan en utdata med redovisningsfärdiga data genereras.

Dessa data kan överföras till ett redovisningssystem via automatisk integration eller manuell export och efterföljande manuell inmatning till redovisningssystemet.

Digital hantering av företagets kostnadsfakturor ger dig också en överblick och inblick i processen. Denna insikt kan användas för att kontinuerligt förbättra processen och öka graden av automatisering.

Så fungerar det

Acubiz Invoice är en lösning för automatisk fakturahantering. Den kan köpas separat eller anslutas till en befintlig lösning.

Vi erbjuder lösningar och tjänster för hantering av medarbetarkostnader och alla relaterade processer i relation till Expense Management. Våra lösningar kan kombineras och din slutliga installation beror på dina behov.

Vill veta mer? Kontakta oss.

Få en onlinedemonstration

30 minuter när du är tillgänglig.

Låt oss prata.

Låt oss ringa dig.

Låt oss träffas.

Hos oss eller hos er.

Få en gratis demonstration

Få en gratis demonstration

Gratis och utan förbindelse