fbpx

Löneuppgifter för företagets lönesystem

Enkel lönebokföring och administration

Integrationen med ditt lönesystem gör det enkelt att exportera lönedata för bearbetning – från utgifter och dagtraktamenten till kilometer- och tidsuppföljning, beroende på vilka funktioner som används i Acubiz. Vi integrerar med alla system, antingen genom filexport eller med automatiskt datautbyte.

Tvåvägsintegration till lönesystemet

Illustration av Acubiz-integrationer för lönesystem

Låt data flöda åt båda hållen

Tvåvägsintegration är rätt väg att gå. Det gör det möjligt att ladda in användardata från lönesystemet till Acubiz-lösningen samtidigt som lönedata exporteras från Acubiz och automatiskt laddas in i lönesystemet.

Vi känner till de flesta lönesystem

Sedan 1997 har Acubiz automatiserat och förenklat företagens administrativa processer. Integrationen mellan Acubiz och ett lönesystem är inget undantag, och vår erfarenhet innebär att vi kan utbyta data med alla system.

Anslut Acubiz till lönesystemet

Acubiz kan enkelt integreras med ett lönesystem. Acubiz-applikationen tillhandahåller följande:

Inmatning av användardata

från ditt lönesystem - det vill säga uppdaterade uppgifter om de anställda som använder Acubiz.

Registrering av utgiftsuppgifter

där t.ex. utgifter, dagtraktamenten, körsträckor i egen bil och tid (semester, frånvaro, timmar) dokumenteras.

Export av löneuppgifter

inklusive dokumentation, för automatisk behandling och avräkning i ditt lönesystem.

Acubiz och löneuppgifter

Acubiz hanterar alla typer av utgifter som anställda gör. Det sker via en intuitiv app. Beroende på företagets policyer och praxis för hantering av utgifter kommer det ofta att vara nödvändigt att utgiftsavräkningar, återbetalningar eller semesteravdrag hanteras via löneadministrationen.

Noggranna utgiftsdata med godkännandehistorik skapas i Acubiz och kan enkelt exporteras till ett lönesystem.

Vilka typer av löneuppgifter behandlas i Acubiz?

Acubiz integreras med alla lönesystem

Acubiz integration: Danløn

Anslut Acubiz till Danløn.

Acubiz integration: Visma Dataløn

Anslut Acubiz till Visma Dataløn.

Acubiz integration: Lessor

Anslut Acubiz till Lessor.

Acubiz integration: Proløn

Anslut Acubiz till Proløn.

Acubiz integration: Visma

Anslut Acubiz till Visma.

Acubiz integration: Mepco

Anslut Acubiz till Mepco.

Acubiz integration: Aditro

Anslut Acubiz till Aditro.

Acubiz integration: Proccounter / Finago

Anslut Acubiz till Finago/Procounter.

Hittar du inte ditt system i listan?

Vi integrerar med alla lönesystem – även om de inte finns med på listan. Kontakta oss och få veta mer.

Läs också om

Vill veta mer? Kontakta oss.

Få en onlinedemonstration

30 minuter när du är tillgänglig.

Låt oss prata.

Låt oss ringa dig.

Låt oss träffas.

Hos oss eller hos er.

Få en gratis demonstration

Gratis och utan förbindelse