Godkännande

Godkännande är ett godkännande av eller en förklaring om att något uppfyller de nödvändiga kraven. Samma sak gäller i Acubiz där godkännaren kontrollerar om den anställdes registrering av en viss aktivitet är korrekt och kan vidarebefordras för vidare behandling på ekonomiavdelningen.

Godkänn löpande från din mobil och bli oberoende av tid och plats.
Fullständig överblick och öppenhet mellan kvitto och belopp.
Enkelt eller detaljerat godkännandeflöde - du bestämmer.

Godkännande i Acubiz

Godkännandeprocessen bör vara enkel. Därför kan du godkänna eller avvisa enskilda utgifter, resekostnadsrapporter, kilometer- och tidsregistreringar samt kostnadsfakturor i mobilen.

Användaren måste vara konfigurerad som godkännare i Acubiz för att kunna godkänna och följa ovanstående steg

Automatiskt godkännande av utgifter

Låt kontoret, eller programvaran, roboten hjälpa dig med godkännandet

Godkännandeprocessen, eller delar av den, kan automatiseras med en kontorsrobot. Detta sparar tid för godkännaren, samtidigt som företaget är säkert på att företagets policyer följs. Så varför inte göra godkännandet ännu enklare med en kontorsrobot?
Vi använder oss av Robotic Process Automation (RPA) för detta ändamål. Vår tjänst, Company Policy Manager, gör det möjligt för företag att bokföra vissa typer av utgifter medan andra fortfarande kräver godkännande av en ”riktig” anställd. Detta kan konfigureras i Acubiz-lösningen, där specifika regler för anställda och småbeloppsgränser kan ställas in.

Ett exempel på automatiskt godkännande i ett företag

Om ett företags anställda använder företagets kreditkort och en anställd bekräftar ett köp av en kopp kaffe för 25 danska kronor, som faller inom de kriterier för pris och syfte som företaget har definierat i sin Acubiz-lösning, är det vettigt att skicka utgiften direkt till ekonomiavdelningen – runt den som godkänner den.

En utgift kan naturligtvis också skickas för godkännande om beloppet är högt eller om kostnadstypen kräver ett godkännande enligt företagets policy. Företaget kan fastställa olika kontrollkriterier och frekvenser för stickprovskontroller.

Godkännandeflöde vid behov

Livet som godkännare blir lite enklare med Acubiz i mobilen. Ständig tillgänglighet och hög användarvänlighet ger den flexibilitet och överblick i realtid som godkännaren behöver i vardagen.

Det är möjligt att konfigurera ett mer detaljerat godkännandeflöde som kan vara dynamiskt beroende på bokföringsposten eller vilka dimensionsvärden som är kopplade till utgifterna. Ett exempel kan vara en utgiftstransaktion som är relaterad till ett specifikt projekt, där projektledaren måste godkänna utgiften snarare än den anställdes närmaste chef eller vanliga godkännare. Acubiz kan hantera alla typer av godkännandeflöden.

Läs mer om vår tjänst Company Policy Manager

Produktblad: Godkännande (PDF)

Vill veta mer? Kontakta oss.

För att fylla i formuläret måste du först acceptera våra marknadsföringscookies.
Klicka här för att anpassa dina cookieval.
Få en onlinedemonstration

30 minuter när du är tillgänglig.

Låt oss prata.

Låt oss ringa dig.

Låt oss träffas.

Hos oss eller hos er.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

För att fylla i formuläret måste du först acceptera våra marknadsföringscookies.
Klicka här för att anpassa dina cookieval.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis och utan förbindelse

För att fylla i formuläret måste du först acceptera våra marknadsföringscookies.
Klicka här för att anpassa dina cookieval.