Utlägg

Utlägg, dvs. kostnader som betalas av företaget, är en klassisk form av kostnadskategori i företag. En utgift uppstår när du betalar för något ur egen ficka, som du senare får tillbaka. Företag har ofta en process för att hantera utlägg – antingen manuellt eller automatiskt via en app.

Utlägg i Acubiz

Hantera dina utgifter digitalt och effektivt från din telefon.

  • 1 Registrera utgiften genom att ta en bild av kvittot.
  • 2 Fyll i några uppgifter - kostnadstyp och eventuellt en kommentar. Belopp, land och valuta hämtas automatiskt från kvittot med hjälp av OCR-teknik.
  • 3 Slutför registreringen och skicka den för godkännande genom att välja "Cash" och "Submit".
  • 4 Godkännaren kontrollerar utgiften och kan antingen godkänna eller förkasta den - antingen via Acubiz mobilapplikation eller webbapplikation.
  • 5 Ekonomiavdelningen tar emot utgifterna digitalt och förbereder dem för bokföring i webbapplikationen.
  • 6 Bokföring och återbetalning av utgifterna sker automatiskt.

Fördelar med digital utgiftshantering

Fördelar för medarbetaren

Anställd

Arbetstagaren kan göra sig av med kvittot omedelbart efter att utgiften har betalats. När registreringen är gjord i Acubiz kan kvittot slängas och den anställde kan återgå till sitt arbete i vetskap om att en ersättning är på väg.

Fördelar för godkännaren

Godkännare

Godkännaren upplever ett flexibelt och mobilt godkännandeflöde. Godkänn eller avvisa enskilda transaktioner eller resekostnadsrapporter när du är på språng. Få en överblick över obehandlade utgifter genom en enkel översikt i appen. Inga fler stora högar av kvitton som väntar på godkännande.

Fördelar för ekonomiavdelningen

Ekonomi

Ekonomiavdelningen får utgifterna löpande eftersom den anställde inte samlar dem i högar. Utgifterna är redan bokförda och ekonomiavdelningen behöver därför ofta bara kontrollera utgifterna och göra dem klara för bokföring.

Hantera utlägg när du är på språng

Registrera och hantera utlägg i mobilen med Acubiz – det gör processen mycket smidigare och effektivare för hela företaget. Utlägget kan registreras och hanteras direkt när den anställde är på språng – till exempel på ett kundmöte, säljmöte, konferens eller liknande. Acubiz kan användas för alla typer av utlägg, till exempel för att köpa frukost till avdelningen, mat och dryck, kontorsmaterial, parkering, taxi osv.

Det är enkelt att registrera utlägg i Acubiz. Därför behöver de anställda inte samla utlägg i högar för registrering i slutet av varje månad, där de flesta ekonomiavdelningar förresten brukar ha som mest bråttom. Det faktum att utlägg snabbt digitaliseras, registreras och vidarebefordras i processen ger stora fördelar för ekonomiavdelningen som får en större överblick och ett enklare och effektivare sätt att kontrollera kostnaderna. Alla steg i utgiftshanteringsprocesserna blir enklare och alla företagets olika utgiftspolicyer och tidsfrister uppfylls.

Vill veta mer? Kontakta oss.

Få en onlinedemonstration

30 minuter när du är tillgänglig.

Låt oss prata.

Låt oss ringa dig.

Låt oss träffas.

Hos oss eller hos er.

Få en gratis demonstration

Få en gratis demonstration

Gratis och utan förbindelse