Semester och frånvaro

Semester- och frånvarotimmar avser de dagar eller timmar som en anställd är frånvarande från arbetsplatsen på grund av semester, extra semesterdagar, vårddagar, ledighet, sjukdagar eller annan frånvaro.

Tidsbesparing för anställda, godkännare och ekonomi
Dataexport direkt till ekonomi- och lönesystem
Minimera riskerna för fel och öka överblicken

Semester och frånvaro i Acubiz

Företag har olika behov och krav på en lösning för tidsregistrering som kan hantera frånvaro och semester. Därför är vår lösning Acubiz Time uppbyggd kring två moduler: Acubiz Time Basic för grundläggande tidsregistrering och Acubiz Time Advanced för detaljerad registrering av tidsåtgång. Hur man registrerar semester och frånvaro i Acubiz Time:

Grundläggande
Avancerat

Effektivisering av löneadministrationen

Direkt export till ekonomi och lönesystem

En digital lösning för tidsregistrering som kan hantera semester och frånvaro underlättar löneadministrationen. Acubiz är integrerat med företagets ERP- och lönesystem och det är därför möjligt att exportera data från Acubiz Time och importera dem direkt till systemen. Uppgifterna kan också användas för affärsanalys.

Den manuella datainmatningen minskas alltså avsevärt och hela processen blir helt digital och mycket mer automatiserad.

Ett enkelt arbetsflöde för att registrera semester och frånvaro

Arbetsflödet när du hanterar semester och frånvaro i Acubiz Time är enkelt. Den anställde registrerar semester, sjukdom etc., godkännaren granskar det och kan antingen godkänna eller avvisa, varefter ekonomiavdelningen kan fortsätta att arbeta med uppgifterna. Ett arbetsflöde som liknar arbetsflödet i våra andra lösningar: Acubiz Expense, Acubiz Mileage och Acubiz Invoice.

Släpp kalkylbladet och kontrollera semester och frånvaro

Anställdas frånvaro är lika viktig att hålla reda på som deras närvaro. Frånvaro är en helt naturlig del av ett anställningsförhållande och det är därför viktigt att kontrollera och ha överblick över de anställdas semester och frånvaro – både planerad och oplanerad. Många företag använder sig fortfarande av Excel-ark där den anställde manuellt skriver in semester och frånvaro och skickar det till ekonomiavdelningen. Om excelbladen uppdateras ger det en acceptabel överblick, men det ökar risken för skrivfel, det är tidskrävande, det ger inte en fullständig och komplett överblick och det är inte möjligt att lyfta data direkt från excelbladet till företagets ERP- och lönesystem.

Anställda kan registrera sina arbetstimmar, projekttimmar etc. och alla typer av tidsregistreringar kan därför göras i Acubiz Time.

Läs mer om Acubiz Time

Vill veta mer? Kontakta oss.

För att fylla i formuläret måste du först acceptera våra marknadsföringscookies.
Klicka här för att anpassa dina cookieval.
Få en onlinedemonstration

30 minuter när du är tillgänglig.

Låt oss prata.

Låt oss ringa dig.

Låt oss träffas.

Hos oss eller hos er.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

För att fylla i formuläret måste du först acceptera våra marknadsföringscookies.
Klicka här för att anpassa dina cookieval.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis och utan förbindelse

För att fylla i formuläret måste du först acceptera våra marknadsföringscookies.
Klicka här för att anpassa dina cookieval.