Projekttimmar

Med projekttimmar avses arbetstimmar som används för enskilda eller flera olika projekt eller ärenden. Visualisering av projekttimmar ger företaget en mycket bättre överblick över den tid som läggs ner på projekten. Syftet med att göra detta varierar från företag till företag

Översikt och struktur för projekt och ärenden.
Dokumentation av den arbetstid som lagts ned på projekt och ärenden.
Perfekt för projekt- eller fallbaserade organisationer.

Projekttimmar i Acubiz

Företag har olika behov och krav på en lösning för tidsregistrering som kan hantera projekttimmar. Därför är vår lösning Acubiz Time uppbyggd kring två moduler: Acubiz Time Basic för grundläggande tidsregistrering och Acubiz Time Advanced för detaljerad registrering av tidsåtgång.

Grundläggande
Avancerat

Acubiz Time Basic kan användas av företag som arbetar projekt- eller fallorienterat, men Acubiz Time Advanced är att föredra i dessa fall, eftersom det skapar en mycket bättre överblick och struktur. Det är möjligt att exportera rapporter om tidsåtgången

Projekt- och fallbaserade företag

För företag som arbetar projekt- eller ärendebaserat är det nödvändigt att visa hur många timmar som använts för projekten eller ärendena, eftersom faktureringen ofta baseras på detta. Den faktiska tidsåtgången blir synlig när du registrerar timmar. Det är relevant att utreda och undersöka vad den anställde har lagt tid på om 12 timmar används på ett projekt som var planerat till 10 timmar. Antingen för att ta reda på om det är möjligt att minska tidsåtgången eller om den överenskomna tiden på projektet ska höjas nästa gång. Hur som helst gör Acubiz Time det möjligt för företag att fakturera sina kunder på ett korrekt sätt – förutsatt att ett fast pris inte har avtalats i förväg.

Acubiz Time Advanced är en tydlig lösning för företag som arbetar fall- eller projektbaserat. Modulen bygger på en struktur med veckovis tidsrapportering

Läs mer om Acubiz Time

Vill veta mer? Kontakta oss.

För att fylla i formuläret måste du först acceptera våra marknadsföringscookies.
Klicka här för att anpassa dina cookieval.
Få en onlinedemonstration

30 minuter när du är tillgänglig.

Låt oss prata.

Låt oss ringa dig.

Låt oss träffas.

Hos oss eller hos er.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

För att fylla i formuläret måste du först acceptera våra marknadsföringscookies.
Klicka här för att anpassa dina cookieval.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis och utan förbindelse

För att fylla i formuläret måste du först acceptera våra marknadsföringscookies.
Klicka här för att anpassa dina cookieval.