Köp med företagskort

När företag väljer att utfärda ett företagskort till sina anställda kan det användas som ett betalkort för affärsrelaterade utgifter som uppstår när de anställda utför sitt arbete.

Acubiz synkroniserar transaktionsdata från användarnas företagskort
Acubiz underlättar anslutningen av nödvändig information och dokumentation
Acubiz levererar bokföringsklar data till ekonomisystemet

Köp med företagskort i Acubiz

Acubiz ansluts till både företagskort och ekonomisystem och gör det möjligt för användaren att förbereda transaktionsdata för bokföring – digitalt, automatiskt och med all nödvändig dokumentation. Vi brukar säga att dina företagskort kan ”ta hand om bokföringen”.

  • 1 Gör ett köp med ett företagskort som betalningsmedel.
  • 2 Ta en bild av kvittot och ange kostnadstyp och eventuellt andra dimensioner, t.ex. projekt eller avdelning.
  • 3 Slutför registreringen genom att välja "företagskort" och skicka det för godkännande

Den anställde kan också vänta på att kreditkortstransaktionen kommer in eller visas i Acubiz, varefter den anställde måste dokumentera utgiften med en bild av kvittot och fylla i de uppgifter som saknas. Acubiz rekommenderar att man hanterar utgifter när de uppstår. På så sätt behöver den anställde inte behandla kvittot i efterhand eftersom det automatiskt matchas med den tillhörande kreditkortstransaktionen och skickas direkt för godkännande.

Automatisk hantering av utgifter för företagskort

Arbetet börjar för både företaget och den anställde när ett företagsrelaterat köp av en produkt eller tjänst har ägt rum. Det vill säga arbete som rör dokumentation av mottagande, godkännande, kontroll, bokföring och redovisning av utgifter. Allt detta arbete kan göras antingen manuellt eller automatiskt. Den manuella processen är inte idealisk eftersom arbetet med att samla in dokumentation, föra in information, kontrollera med mera är tidskrävande och ofta besvärligt för ekonomi- och redovisningsavdelningen. Den automatiserade processen gör det däremot möjligt att digitalisera anställdas initierade utgifter från det ögonblick då de uppstår till det ögonblick då de bokförs.

Det är enkelt och snabbt för de anställda att köpa något för företaget med ett företagskort. På så sätt behöver den anställde inte betala för en produkt eller tjänst med egna pengar för företagets räkning.

Hur man hanterar outlays, eller utgifter ur egen ficka, är också enkelt och liknar sättet att hantera utgifter för företagskortet. Den anställde väljer helt enkelt ”kontanter” i stället för ”företagskort” när han eller hon gör registreringen i Acubiz.

Läs mer om vår integration med företagskort

Läs mer om företagskort på Acupedia

Vill veta mer? Kontakta oss.

Få en onlinedemonstration

30 minuter när du är tillgänglig.

Låt oss prata.

Låt oss ringa dig.

Låt oss träffas.

Hos oss eller hos er.

Få en gratis demonstration

Få en gratis demonstration

Gratis och utan förbindelse